HM10 2005/2006


11. 4. 2006 (Utorok) o 19:00, HM Hudobná mozaika
Malá sála SF,
Altenberg Trio  
Amiram Ganz, husle
Alexander Gebertviolončelo
Claus-Christian Schuster, klavír
Wolfgang Amadeus Mozart
Klavírne trio G dur KV 496
Andrej Očenáš
Klavírne trio op. 36
Johannes Brahms
Klavírne trio č. 3 c mol op. 101

Hudobná formácia klavírneho tria má bohatú históriu. Oficiálne začala pôsobiť v zoznamoch diel svetových skladateľov v 18. storočí – a to najmä vďaka dvojici Joseph Haydn a Wolfgang Amadeus  Mozart. Už pred nimi sa konštituoval barokový model triovej sonáty, ktorý však bol závislý na poetike bassa continua. Haydn s Mozartom definitívne prelomili bariéry a klávesový part sa stal v ich dielach vyrovnaným partnerom.

V rukách Johannesa Brahmsa sa klavírne trio (a napokon celá jeho komorná tvorba) dostáva do polohy závažného výstupu; môže tu byť reč o komornom symfonizme.

Haydn a Mozart klavírne trio konštituovali, Brahms ho vyniesol do výšin; Andrej Očenáš ho vnímal ako vhodnú príležitosť k prezentácii brisknej invencie a bravúrnej hre s tromi štrukturálnymi segmentmi, s tromi rovnocennými a komplementárnymi partmi.