Ladislav Fančovič, klavír

Duvernoy, Krák, Brahms


3. 11. 2015 (Utorok) o 19:00, HM Hudobná mozaika
Malá sála SF,
Cena: 7 €
Karol Nitran lesný roh
Milan Paľa husle
Ladislav Fančovič
klavír
Jean-Baptiste Duvernoy
Egon Krák
Johannes Brahms
Trio pre lesný roh, husle a klavír č. 1 C dur
Trio pre lesný roh, husle a klavír – premiéra
Trio pre lesný roh, husle a klavír a mol op. 114

Trio Asbjørna Ibsena Bruuna v nevšednom inštrumentačnom zoskupení je príkladom toho, že sa autor usiloval zapájať klavír aj do atypických štruktúr. Inšpiroval niektorých nasledovníkov; premiéra skladby Egona Kráka svedčí o tom, že záujem o tento typ ansámblu je aktuálny dodnes. Trio Johannesa Brahmsa dokonca zvyšuje význam takto formovaného inštrumentačného ansámblu; ide o dielo tvorivého bilancovania a ľudskej múdrosti.