Alan Vizváry

Hilaris Chamber Orchestra


28. 4. 2015 (Utorok) o 18:00, J Junior
Malá sála SF,
Cena: 6, 3 €
Hilaris Chamber Orchestra
Alan Vizváry
, umelecký vedúci / husle
Edvard Hagerup Grieg
Wolfgang Amadeus Mozart
Piotr Iľjič Čajkovskij
Ladislav Kupkovič
Suita z Holbergových čias op. 40
Adagio a rondo pre husle a orchester KV 261
Souvenir de Florence, sláčikové sexteto d mol op. 70
Souvenir pre husle a komorný orchester

Edvard Hagerup Grieg bol majstrom vo svete hudobnej miniatúry. Holbergovská suita je svedectvom toho, že dokázal udržať pod kontrolou aj rozsiahlejšie cyklické útvary. Okrem toho je prejavom schopnosti skladateľa zžiť sa s epochou, v ktorej pôsobil dánsky dramatik Ludwik Holberg – rival slávneho Moliéra. Mozartovo Adagio a Rondo E dur vzniklo na podnet huslistu Antonia Brunettiho, ktorý sa Mozartovi posťažoval, že pomalá časť 5. husľového kon- certu je príliš vyumelkovaná. Invenčný Mozart nelenil a ponúkol Brunettimu alternatívu uvádzanú pod Köchlovým číslom 261. Sláčikové sexteto d mol Petra Iľjiča Čajkovského z roku 1890 (v revízii 1892) začalo v skiciach vznikať počas skladateľovho pobytu vo Florencii. Čajkovský ho finalizoval až v Rusku a venoval Petrohradskej spoločnosti pre komornú hudbu. Elegantný a príťažlivý suvenír ponúka poslucháčovi aj Ladislav Kupkovič, skladateľ, ktorý sa vô bec neostýchal začať po búrliváckych rokoch tvrdého experimentu písať v starom dobrom systéme durových a molových tónin.