Pinchas Steinberg, dirigent

Haydn Strauss Mendelssohn


23. 11. 2017 (Štvrtok) o 19:00, D Hudba troch storočí
Koncertná sieň SF,
Cena: 15, 12 €
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Pinchas Steinberg
 dirigent
Thomas Lang zbormajster
Tibor Szappanos tenor
Lena Belkina
alt
Adrian Eröd
barytón
Peter Mikuláš
bas
Joseph Haydn
Richard Strauss
Felix Mendelssohn Bartholdy
Symfónia č. 88 G dur, Hob.I:88
Šibalstvá Tilla Eulenspiegla, symfonická báseň, op. 28
Prvá Valpurgina noc, kantáta, op. 60

Joseph Haydn bol povestný zmyslom pre hudobné žarty a humorné prekvapenia. Máloktorá z jeho skladieb môže v tomto smere prekonať šibalskú Symfóniu číslo 88 G dur – dielo skomponované v štádiu medzi šesticou „Parížskych“ symfónií a tuctom „Londýnskych“ symfónií. O šibalstvách je aj zvukovo hýrivý a kompozične brilantný hudobný príbeh Richarda Straussa na motívy stredovekej nemeckej legendy o Eulenspiegelovi. Felix Mendelssohn Bartholdy sa pod vplyvom diel Händla a J. S. Bacha niekoľkokrát podujal skomponovať oratoriálne a kantátové diela. Svetská kantáta o pohanských rituáloch mýtických Druidov a o kresťanskej tradícii Valpurgina noc na text Johanna Wolfganga Goetheho je jedným z takýchto opusov.

IZRAEL_LOGO_SK_02