DELadislav  Fancovic str.35

Filharmonická škôlka III.c


8. 4. 2019 (Pondelok) o 10:00, HA Hudobná akadémia SF pre materské škôlky
Malá sála SF,
Cena: 2 € Organizované predstavenie pre deti materských škôl
Ladislav Fančovič  klavír, saxofón
Tomáš Boroš moderátor, scenár, klavír
Farebný klavír
Wolfgang Amadeus Mozart
Fryderik Chopin
Claude Debussy
Jaroslav Ježek
Johann Sebastian Bach
Piotr Iľjič Čajkovskij
Tomáš Boroš
Turecký pochod zo Sonáty pre klavír č. 11 A dur, KV 331
Minútový valčík, op. 64 č .1
Svit luny, z cyklu Bergamská suita
Bugatti step
Suita pre sólové violončelo č. 2 (upr. pre barytónový saxofón)
Melódia pre saxofón a klavír
Cupi-lupi pre štvorručný klavír

Slovenská filharmónia mladým