SKO

Filharmonická škôlka II.d


17. 6. 2022 (Piatok) o 10:30, HA Hudobná akadémia SF pre materské škôlky
Malá sála SF,
Cena: 2 € Organizované predstavenie pre materské školy
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci / husle
Tomáš Boroš metodik OZ SUPERAR
Sláčikový orchester
Wolfgang Amadeus Mozart
Benjamin Britten
Johann Strauss ml. a Josef Strauss
Eugen Suchoň
Camille Saint-Saëns
Béla Bartók
Marc-Antoine Charpentier
Serenáda G dur Malá nočná hudba, KV 525 – 1. časť Allegro
Simple Symphony, op. 4 – 2. časť Playful Pizzicato
Pizzicato polka, op. 234
Obrázky zo Slovenska, ESD 79 – Keď sa vlci zišli
Karneval zvierat / La carnaval des animaux – Labuť / Le cygne
Deťom, desať skladieb pre sláčikový orchester, Sz. 42 (orch. Leo Weiner)
Te Deum – Preludium in D, H. 146

Slovenská filharmónia mladým