Filharmonická škôlka credit © Jan Lukas

Filharmonická škôlka II.c


18. 2. 2019 (Pondelok) o 10:00, HA Hudobná akadémia SF pre materské škôlky
Malá sála SF,
Cena: 2 € Organizované predstavenie pre deti materských škôl
Tomáš Boroš moderátor, scenár
Členovia Slovenského filharmonického zboru
Marianna Gelenekyová
soprán
Matúš Šimko 
tenor
Matúš Trávniček
bas
Branko Ladič
klavír
Spev a hlas

Slovenská filharmónia mladým