Slovak Brass Quintet foto © A. Trizuljak

Hudobná škôlka I.c


17. 2. 2023 (Piatok) o 09:00, HA Hudobná akadémia SF pre materské škôlky
Malá sála SF,
Cena: 2 € Organizované predstavenie pre materské školy
Tomáš Boroš moderátor, scenár
Slovak Brass Quintet
Rastislav Suchan trúbka
Ľubomír Kamenský trúbka
Karol Nitran lesný roh
Albert Hrubovčák trombón
Nikolaj Kanišák tuba
Plechové dychové nástroje
Thomas Morley
Johann Sebastian Bach
Klaus-Peter Bruchmann
Gerardo Matos Rodríguez
Dmitrij Šostakovič
Enrique Crespo
Henry Mancini
Madrigal
Schafe können sicher weiden (z Kantáty, BWV 208)
Cinq Pour Cinq
La cumparsita
Polka z baletu Zlatý vek
Americká suita č. 1
Ružový panter, hlavná téma