Katarína Turnerová, harfa

Filharmonická škôlka I.a


28. 3. 2022 (Pondelok) o 09:00, HA Hudobná akadémia SF pre materské škôlky
Malá sála SF,
Cena: 2 € Organizované predstavenie pre materské školy
Katarína Turnerová harfa
Tomáš Boroš moderátor, scenár
Harfa
Georg Friedrich Händel
František Antonín Rössler-Rosetti
Milan Novák
David Watkins
Carlos Salzedo
Koncert pre harfu a orchester, op. 4 č. 6 – 3. časť Allegro moderato
Sonáta Es dur pre harfu – 3. časť Allegretto
Romantické miniatúry pre harfu – Rozprávka
Fire Dance pre harfu
Chanson dans la nuit

Slovenská filharmónia mladým