61 SKO fotografovanie 05 05 2017 © jan.f.lukas

Hudobná akadémia IV.a


3. 6. 2022 (Piatok) o 09:30, HA Hudobná akadémia SF
Koncertná sieň SF,
Cena: 2 € Organizované predstavenie pre školy
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci / husle
Martin Vanek moderátor
Viktoria Bolender, Karol Brüll tanec
Tanec – od sarabandy po tango
Vladimír Godár
Johann Nepomuk Hummel
Johann Strauss ml.
Jaromír Vejvoda
Johannes Brahms
Carlos Gardel
Gejza Dusík 
Tance zo zbierky Melodiarium Anny Szirmay-Keczerovej
Menuet zo Sláčikového kvarteta G dur, op. 30 č. 2
Na krásnom modrom Dunaji, op. 314
Škoda lásky
Uhorský tanec č. 5 g mol
Tango (Por una cabeza)
Rodný môj kraj