Martin Vanek

Hudobná akadémia IV.a


15. 5. 2020 (Piatok) o 09:30, HA Hudobná akadémia SF
Koncertná sieň SF,
Vstupenky Cena: 2 € Organizované predstavenie pre školy
Slovak Brass Quintet
Rastislav Suchan trúbka
Ľubomír Kamenský trúbka
Karol Nitran lesný roh
Albert Hrubovčák pozauna
Nikolaj Kanišák tuba
Martin Vanek moderátor
Johann Sebastian Bach, Thomas Morley, Dmitrij Šostakovič, George Gershwin, Marek Piaček

Organizované predstavenie.

Slovenská filharmónia mladým