Kiril Stoyanov, bicie nástroje

Filharmonická škôlka


22. 4. 2016 (Piatok) o 10:00, HA Hudobná akadémia SF
Malá sála SF,
Kiril Stoyanov bicie
Peter Kosorín bicie
Tomáš Boroš moderátor, scenár
poslucháči Katedry Hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Bratislave
Hudobné skladačky
Astor Piazzolla / Kiril Stoyanov Yo Soy Maria
Axel Fries Iff
Joseph Haydn Divertimento č.1 B-Dur
Peter Kosorín / Kiril Stoyanov Vojenský pochod

Organizovaný koncert
Slovenská filharmónia mladým