HA3 Hudba romantizmu


23. 3. 2009 (Pondelok) o 09:30, HA Hudobná akadémia SF
Koncertná sieň SF,

Slovenská filharmónia


Leoš Svárovský, dirigent


Dodo Kuriľák, moderátor

Antonín Dvořák    Symfónia č. 9 e mol Z nového světa op. 95 2. časť – Largo


Bedřich Smetana Vltava, symfonická báseň z cyklu Má vlast


Antonín Dvořák    Slovanské tance


                                                 č. 3 As dur Polka


                                                 č. 15 C dur Kolo