HA3 2009/2010


23. 4. 2010 (Piatok) o 09:30, HA Hudobná akadémia SF
Historická budova SND,

Slovenská filharmónia


Rastislav Štúr, dirigent


Marcel Štefko, klavír
Igor Fábera, hoboj
Dodo Kuriľák, moderátor

Leonard Bernstein


West Side Story, predohra k muzikálu


Jean Françaix


Kvetinové hodiny / L´Horloge de flore pre hoboj a orchester


George Gershwin


Koncert pre klavír a orchester F dur 


2.časť Andante con moto – Adagio                                               


3.časť Allegro agitato