Nebeská Muzika

Hudobná akadémia III.a


8. 3. 2019 (Piatok) o 09:30, HA Hudobná akadémia SF
Koncertná sieň SF,
Cena: 2 € Organizované predstavenie pre školy
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci / husle
Nebeská muzika z Terchovej
Martin Vanek moderátor
Klasická hudba a folklór
Witold Lutosławski
Wojciech Kilar
Ilja Zeljenka
Päť ľudových melódií
Orawa
Musica slovaca
tradičné ľudové piesne z Terchovej

Organizovaný koncert
Slovenská filharmónia mladým