marek_vrabel

Hudobná akadémia III.a


14. 4. 2023 (Piatok) o 09:30, HA Hudobná akadémia SF
Koncertná sieň SF,
Cena: 2 € Organizované predstavenie pre školy
Marek Vrábel organ
Martin Vanek moderátor
Organ – kráľovský nástroj
František Xaver Brixi
Prelúdium F dur
Sýkorka
Johann Sebastian Bach
Alexandre Pierre François Boëly
Felix Mendelssohn Bartholdy
Charles-Marie Widor
Liebster Jesu, wird sind hier, BWV 731
Offertoire pour le jour de Pȃques, op. 38 č. 10
Finale a Andante zo Sonáty, op. 65, č. 6 d mol
Toccata zo Symfónie č. 5 f mol, op. 42/1

Slovenská filharmónia mladým