HA2 2007/2008


11. 2. 2008 (Pondelok) o 09:30, HA Hudobná akadémia SF
Koncertná sieň SF,

Spevácky zbor Lúčnica


Elena Matušová, dirigentka

ľudová


Pod Roháčom žijem


Mikuláš Schneider-Trnavský


Uspávanka


Alexander Moyzes


Cos´Janoško


Ked sem išeu


Eugen Suchoň


Bodaj by vás čerti vzali


Ján Cikker


Vlha, vlha, pekný vták…


Dezider Kardoš


Mila moja milenka


Zdenko Mikula


Lučne hry


Počúvaj, počúvaj (sólo: Juraj Chlpík)


Hej už sa na tej hore


Ivan Hrušovský


Staviame my háje


Keď ja pojďem


Eugeň Suchoň


Aká si mi krásna


Miroslav Šmíd


Tancuj, tancuj

Koncerty cyklu HA sa uskutočnia o 9:30 a 11:30.