Pohunek_Lukas

Hudobná akadémia II.b


24. 1. 2020 (Piatok) o 11:30, HA Hudobná akadémia SF
Koncertná sieň SF,
Cena: 2 € Organizované predstavenie pre školy
Slovenská filharmónia
Lukáš Pohůnek dirigent
Martin Vanek moderátor
Modest Petrovič Musorgskij Obrázky z výstavy (orch. Maurice Ravel)

Organizované predstavenie.
Slovenská filharmónia mladým