trumpet

Hudobná akadémia II.b


11. 2. 2022 (Piatok) o 11:30, HA Hudobná akadémia SF
Koncertná sieň SF,
Cena: 2 € Organizované predstavenie pre školy
Slovak Brass Quintet
Rastislav Suchan trúbka
Ľubomír Kamenský trúbka
Karol Nitran lesný roh
Albert Hrubovčák trombón
Nikolaj Kanišák tuba
Martin Vanek moderátor
Plechové dychové nástroje
Thomas Morley
Giles Farnaby
Johann Sebastian Bach
Klaus-Peter Bruchmann
Miguel Rodríguez
Dmitrij Šostakovič
Wilke Renwick
Enrique Crespo
Madrigal
Fancies, Toyes and Dreames
Schafe können sicher weiden (z 208. Kantáty)
Cinq Pour Cinq (Prelude, Valse, Gavotte, Chanson, Can-can)
La cumparsita
Polka z baletu Zlatý vek
Dance
Americká suita č. 1 (Ragtime, Vals peruano)