HA2 ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIE PRE ŠKOLY HA22 ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIE PRE ŠKOLY


11. 2. 2011 (Piatok) o 09:30, HA Hudobná akadémia SF
Historická budova SND,

Slovenská filharmónia
Leoš Svárovský
, dirigent


Dodo Kuriľák, moderátor

Antonín Dvořák


Slovanské tance


op.46 – č.1 C dur * č.2 e mol * č.8 g mol
op.72 – č.9 H dur * č.10 e mol * č.15 C dur
Johannes Brahms


Uhorské tance č.1 g mol * č.3 F dur * č.5 g mol