HA1 Jesenná akadémia


16. 10. 2006 (Pondelok) o 10:30, HA Hudobná akadémia SF
Koncertná sieň SF,

Slovenská filharmónia

Vladimír Válek, dirigent

Martin Nikodým, moderátor

Bedřich Smetana  Vltava, symfonická báseň z cyklu Má vlast

Tvorcovia pilotného projektu Hudobná akadémia Slovenskej filharmónie, určeného školskej a stredoškolskej mládeži, pripravili na úvod predstavenie jedného najvýznamnejších predstaviteľov českej národnej hudby – Bedřicha Smetanu. Jeho pohnuté osudy, poznačené veľkými osobnými tragédiami, cestovateľskými skúsenosťami  a mimoriadnymi umeleckými zážitkami môžeme obdivovať aj dnes. Rovnako aj Smetanovu hudbu  plnú krásnych českých melódií, inštrumentálnych farieb a vynaliezavých momentov. V rámci Jesennej akadémie zaznie Vltava, v poradí druhá zo šiestich symfonických básní. Ako plynie tok rieky Vltavy od jej prameňa, tak plynie aj hudba od jemného flautového motívu ku grandióznemu finále.