Slovenský komorný orchester 2-jan-f-lukas

Hudobná akadémia I.a


29. 11. 2019 (Piatok) o 09:30, HA Hudobná akadémia SF
Koncertná sieň SF,
Cena: 2 € Organizované predstavenie pre školy
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci
Martin Vanek moderátor
Juraj Jartim
Martin Petrík
Marián Kittner
Električkou cez Dunaj (premiéra)
Leto
Sinfonietta (premiéra)

Organizované predstavenie.
Slovenská filharmónia mladým