Juraj Jartim

Hudobná akadémia I.a


12. 11. 2021 (Piatok) o 09:30, HA Hudobná akadémia SF, Symfonický orchester Konzervatória v Bratislave
Koncertná sieň SF,
Cena: 2 €
Symfonický orchester Konzervatória v Bratislave
Juraj Jartim dirigent
Ján Gašper 
dirigent
Big Band Konzervatória v Bratislave
Pavol Kvassay 
umelecký vedúci
Vanessa Sarközy & Miloš Bihary Gypsy Jazz Project
Vanessa Sarközy
spev
Miloš Bihary klavír
Martin Vanek moderátor
„Tri pódiá – tri dimenzie hudby“
Johann Sebastian Bach
Miloš Bihary
Wolfgang Amadeus Mozart
Věra Bílá / Miloš Bihary
Pavol Kvassay
Badineria zo Suity č. 2 h mol, BWV 1067
Hello, Mr. BACH!
Symfónia č. 39 Es dur, KV 543, 1. časť
Av tu Av
Happy Big Band
Juraj Jartim / Miloš Bihary / Pavol Kvassay Variácie na ľudovú pieseň V richtárovej studni