Peter Zwiebel

Grieg Atterberg Machajdík Warlock


10. 2. 2019 (Nedeľa) o 16:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Malá sála SF,
Cena: 10 €
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci / husle
Peter Zwiebel viola
Edvard Hagerup Grieg
Kurt Atterberg
Peter Machajdík
Peter Warlock
Suita Z Holbergových čias, op. 40
Suita č. 3 pre husle, violu a sláčikový orchester
Neviditeľní pre sláčikový orchester (premiéra)
Capriol Suite

Edvard Grieg bol veľmajstrom v oblasti hudobnej miniatúry. Skomponoval však aj niekoľko rozsiahlejších cyklických útvarov a foriem. K 200. výročiu osláv narodenia nórsko-dánskeho dramatika a filantropa Ludwiga Holberga Grieg prispel do udalostí šarmantnou suitou v duchu starých majstrov. Originál diela je zverený klavíru, slávnejšia je však verzia pre sláčikový orchester. Švédsky skladateľ Kurt Atterberg patril k veľkým talentom; sympatizovanie s nacistami ho však postavilo do veľmi zlého svetla, takže jeho symfónie, opery, balety a komorná hudba zmizli z repertoáru. Dodnes nebol plne rehabilitovaný, ale svojou hudbou dokazuje, že bol skutočným majstrom. Peter Machajdík je dnes už známou osobnosťou, v minulosti však narážal na neporozumenie a na obvinenia zo samoúčelnej rebélie. Nerozpakuje sa vo svojej tvorbe otvoriť háklivé otázky súvisiace s realitou dnešného človeka – ktorý je pre spoločnosť často naozaj neviditeľný. Britský skladateľ Peter Warlock sa zaoberal štúdiom anglického folklóru a hudby alžbetínskeho obdobia. Vo svojom najznámejšom opuse, v suite Capriol, spracoval tance zo zborníka mnícha Thoinota Arbeaua Orchésographie.