Sebastian Hurtaud, violončelo

Ginastera Gulda Poulenc


16. 5. 2018 (Streda) o 19:00, E Hudba troch storočí
Koncertná sieň SF,
Cena: 11, 8 € Zmena termínu konania koncertu
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Leoš Svárovský
 dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Sebastien Hurtaud violončelo
Alberto Ginastera
Friedrich Gulda
Francis Poulenc
Tri tance z baletu Estancia
Koncert pre violončelo a dychový orchester
Lane, hudba k baletu

Balet bol pre účastníkov zápolení o novú hudobnú poetiku 20. storočia obrovskou výzvou. Nánosy amorfných štruktúr hudby konca 19. storočia odblokovali disciplínu rytmu a metra, závislosť na možnostiach ľudského tela. Balety vznikali sťa by na bežiacom páse. V prípade diela Alberta Ginasteru pribúda ešte pridaná hodnota v podobe sviežeho etnického podtónu. Friedrich Gulda síce balety nepísal, ale jeho klavírna hra a aj jeho príležitostné kompozície vnášajú do hudby 20. storočia občas „chuligánske“ prvky. Francis Poulenc mal napriek traumám z bipolárnej poruchy osobnosti takisto zmysel pre hravý humor; príkladom je aj balet Lane, v ktorom delikátne kritizuje nebezpečnú duchovnú biedu človeka.