Francúzsko, Štrasburg, Paríž


14 december 2013, Zájazdy

Štátny komorný orchester Žilina
Slovenský filharmonický zbor
Leoš Svárovský, dirigent
Blanka Juhaňáková, zbormajsterka

E. Krák  Cirillo-Metodiáda