Fliharmonická škôlka credit Jan Lukas

Filharmonická škôlka II.a


20. 3. 2017 (Pondelok) o 10:00, HA Hudobná akadémia SF pre materské škôlky
Malá sála SF,
Cena: 2 €
Tomáš Boroš moderátor, scenár
Jozef Chabroň hudobná realizácia
Katarína Ďurdinová soprán
Andrea Ľuptáková soprán
Natália Dadíková alt
Lýdia Drahošová alt
Michele Davide Maggioni tenor
Matúš Šimko tenor
Andrej Marek Kanja bas
Ján Kiss bas
poslucháči Katedry Hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Bratislave
Ľudský hlas
Sergej Rachmaninov
Ján Valach
Wolfgang Amadeus Mozart
2 černošské spirituály
Raduj sa, Bohorodička
Tancuj, tancuj
Ave verum corpus KV 618
If we ever needed the Lord before
All my trials

Organizovaný koncert
Slovenská filharmónia mladým