18. 11. 2016 Otvárací koncert 52 BHS SF, James Judd, Vadim Repin Photo © Alexander Trizuljak

Fibich Suchoň Janáček


1. 6. 2018 (Piatok) o 19:00, E Hudba troch storočí
Koncertná sieň SF,
Cena: 11, 8 €
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
James Judd
dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Jan Vacík tenor
Zdeněk Fibich
Leoš Janáček
Eugen Suchoň
Komenský, slávnostná predohra, op. 34
Sinfonietta
Žalm zeme podkarpatskej, kantáta op. 12, ESD 65

Zdeněk Fibich – najskôr ospevovaný, neskôr zabudnutý, v súčasnosti – zdá sa – znovu objavovaný. Uvedenie slávnostnej predohry Komenský je Raritou; Fibich v úvode cituje v duchu Bedřicha Smetanu chorál z kancionálu českého mysliteľa a pedagóga. Expresívna kantáta Žalm zeme podkarpatskej Eugena Suchoňa je dodnes jedným z vrcholov hudobnej produkcie v novodobých dejinách Slovenska. Leoš Janáček odkryl v kontexte českej a moravskej hudobnej kultúry celkom novú polohu. Ignoroval naivné národné buditeľstvo a aktivoval dušu človeka a jeho hudobného sveta. Intonácia ľudskej reči, jej spontánna afektivita, ľudová pieseň, tanec stáli v centre pozornosti moravského autora. Jeho poetické krédo kulminovalo v impozantnej Sinfoniette s fascinujúcim obsadením plechových dychových nástrojov v úvode a v závere.

mikrofon Po koncerte nasleduje beseda s umelcami.