Jozef Chabroň, zbormajster

Festival Musica nobilis


18 október 2014, Zájazdy
Spišská Nová Ves,

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Leoš Svárovský, dirigent
Jozef Chabroň, zbormajster
Andrea Vizvári, soprán

Operné predohry, árie a zbory