F6 2005/2006


25. 5. 2006 (Štvrtok) o 19:00, F Svetoví interpreti
Koncertná sieň SF,
Slovenská filharmónia
Vladimír Válek, dirigent
Boris Berezovskij, klavír
Ľubica Salamon-Čekovská
Adorations pre orchester – premiéra
Sergej Rachmaninov
Koncert pre klavír a orchester č. 3 d mol op. 30
Dmitrij Šostakovič
Symfónia č. 9 Es dur op. 70

Ľubica Salamon – Čekovská je žiarivou kométou na tvorivom nebi hudobnej produkcie na Slovensku. Jej kreativita zasahuje do všetkých oblastí hudobných aktivít: okrem toho, že dnes už je renomovanou skladateľkou, pracuje ako hudobná teoretička, pedagóg Vysokej školy múzických umení a ako klaviristka. Šírka záberu jej činností, pokora pred dejinami a  mimoriadna ľudská senzibilita svedčí o otvorenosti duše a mysle a o schopnosti poskytnúť plnohodnotný hudobný zážitok aj v rámci nového zvukového priestoru symfonickej hudby 21. storočia.

3. klavírny koncert Sergeja Rachmaninova je jednou z rozsiahlych koncertných symfónií. Má strhujúci vývoj; od nevinnej jednohlasej melódie v úvodných taktoch sa vzpína k najvyšším vrcholom romantickej rétoriky tohto ruského svetobežníka. Rachmaninov už síce tvoril v prvej polovici 20. storočia, jeho imaginácia však bola úzko naviazaná na poetiku Petra Iľjiča Čajkovského, takže patrí k jedným z posledných romantikov.

Cyklus 15 symfónií Dmitrija Šostakoviča je rozsiahlym príbehom zúfalého boja tohto autora voči stalinsko-berjovskému režimu. V latentnom pláne je tu vždy vzdor voči tyranii a ubolený sarkazmus. 9. symfónia je zdanlivo „najveselšia“. Skladateľ ju napísal po skončení 2. svetovej vojny. Zdanie však opäť klame: druhá a tretia časť sú srdcom tejto skladby a sú aj jej primárnym obsahom. Prevláda v nich opäť smútok, samota, beznádej. Akési „Nox et solitudo“…