frank_steffen_elster

Jánove pašie J. S. Bacha


17. 4. 2014 (Štvrtok) o 19:00, E Hudba troch storočí
Koncertná sieň SF,
Cena: 13, 10 €
Slovenská filharmónia
Robert-Franz-Singakademie Halle
Frank-Steffen Elster,
dirigent
Julia Kirchner, soprán
Inga Jäger, alt
Marcus Ullman, tenor / Evanjelista
Christian Zenker, tenor / árie
Stefan Heinemann, bas / Ježiš
Stephan Storck, bas / árie, Pilát
Johann Sebastian Bach
Jánove pašie / Johannes-Passion BWV 245
Dva kolosálne pašiové cykly Johanna Sebastiana Bacha podľa sv. Jána a sv. Matúša sú jediným z pillierov nielen v oblasti oratoriálnej hudby. Na rozdiel od pomerne dramatizovaných Matúšových pašií s dialogickými scénami a dvojzborovými “atrakciami” je grandiózno-intímny komplex Jánových pašií viac orientovaný na zborové tvary a scény. Ojedinelý je predovšetkým úvod do tohto diela…