Camille Thomas, violončelo

Iršai, Elgar, Čajkovskij


22. 4. 2016 (Piatok) o 19:00, E Hudba troch storočí
Koncertná sieň SF,
Cena: 13, 10 €
Slovenská filharmónia
Aziz Shokhakimov dirigent
Camille Thomas violončelo
Jevgenij Iršai
Edward Elgar
Piotr Iľjič Čajkovskij
Ten minutes about Katyń
Koncert pre violončelo a orchester e mol, op. 85
Symfónia č. 6 h mol, op. 74 Patetická

Jevgenij Iršai patrí k tvorcom, ktorí hľadia na svet z neradostného, priam až tragického zorného uhla. Svedčia o tom už len samotné tituly jeho diel; napríklad Desať minút o Katyni… Sir Edward Elgar je jednou z najvýraznejších osobností novodobých dejín britskej hudby. Elegický Koncert pre violončelo a orchester je azda jeho najslávnejším opusom. Tragédia a nihilizmus ovplyvňujú aj temný príbeh 6. symfónie Piotra Iľjiča Čajkovského. Ťažko uveriť tomu, že toto geniálne dielo písal psychicky úplne zlomený človek…