Daniel Raiskin, foto Peter Brenkus

Beethoven Suchoň


7. 6. 2024 (Piatok) o 19:00, Abonentný cyklus E
Koncertná sieň SF,
Cena: 20, 16 €
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Daniel Raiskin 
dirigent
Jan Rozehnal zbormajster
Peter Berger tenor
Storioni Trio
Wouter Vossen husle
Marc Vossen violončelo
Bart Van De Roer
klavír
Ludwig van Beethoven Coriolan, predohra, op. 62
Koncert pre husle, violončelo, klavír a orchester C dur, op. 56
Eugen Suchoň Žalm zeme podkarpatskej op. 12, ESD 65

V dôsledku stupňujúcej sa hluchoty sa z Ludwiga van Beethovena stával mizantropický a nedôverčivý človek. Svojim verným garantom však prejavoval permanentnú vďaku. Princovi Lobkowitzovi dedikoval viacero skladieb, okrem iného aj Trojkoncert. Dielo pochádza z obdobia po prekonaní akútnej psychickej traumy, prináša výrazne pozitívnu energiu. Trojkoncert je žánrovou novinkou na dobovom trhu, lahôdkou, sentimentálne nadväzujúcou na vtedy už staručký žáner concerta grossa alebo koncertantnej symfónie. Dielo je vedené ľahkou rukou, čoho dôkazom sú i pomerne úsmevné pochodové okamihy. Sólové party predvedú špecialisti v danej oblasti, holandskí bratia Vossenovci a priateľ i kamarát Bart van de Roer. Storioni Trio patrí medzi svetovo najznámejšie triové formácie. Nahrávka Beethovenovho koncertu získala cenu Editorov magazínu Gramophone a rádio BBC 3 ju vyhlásilo za CD týždňa. „Zem, krása uplakaná, daj nám snívať o jari, s dažďom kvetov z mrákot pozbieraj nás, z biedy vysloboď nás.“ Dialógy tenoru so zborom sú reminiscenciou na dialogické situácie v Bachových pašiách, no sú i predzvesťou dramatických zámerov Eugena Suchoňa vrcholiacich v operách  Krútňava a Svätopluk. Zatloukalov sociálne vyostrený a nekompromisný Podkarpatskoruský žalm na Suchoňa zapôsobil priam magnetizujúco, žánrovo osciluje na hranici kantáty a trojčasťovej vokálnej symfónie.