DE8-Borejko-Barishevskij-660x550

Lutosławski Ljatošinskij Schönberg Stravinskij


24. 5. 2024 (Piatok) o 19:00, Abonentný cyklus E
Koncertná sieň SF,
Cena: 16, 13 €
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Andrej Borejko 
dirigent
Jan Rozehnal zbormajster
Antonii Barishevski klavír
Witold Lutosławski
Boris Ljatošinskij
Arnold Schönberg
Igor Stravinskij
Symfonické variácie
Koncert pre klavír a orchester Slovanský, op. 54
Pokoj na zemi / Friede auf Erden, op. 13
Žalmová symfónia

Čo sa dialo v hudbe na začiatku 20. storočia? Rôznorodosť štýlov, spletitá cesta hľadania vlastného rukopisu, vymanenie sa zo zaužívaných harmonických postupov… Akýsi exkurz do možných podôb smerovania hudby prinesie tento koncert. Slovanský koncert pre klavír Ukrajinca Borisa Ljatošinského kombinuje virtuózne sólové plochy so zvučným, na filmovú hudbu sa ponášajúcim zvukom orchestra. Široký emočný náboj musí interpretačne zvládnuť prominentný ukrajinský klavirista Antonii Barishevski. Chromatikou presýtené variácie Witolda Lutosławského, budú kontrastovať s ešte harmonicky uchopiteľným dielom Arnolda Schönberga, ktoré vzniklo pôvodne pre zbor à capella. Koncert uzavrie Žalmová symfónia, reprezentatívne a mimoriadne sugestívne dielom Igora Stravinského, ktorý sa ku koncu života v tvorbe niekoľkokrát obrátil k sakrálnym námetom a k pokore.