Jacek Kapszyk

ZRUŠENÉ. Veľkonočný koncert: Karłowicz Beethoven


8. 4. 2020 (Streda) o 19:00, E Hudba troch storočí
Koncertná sieň SF,
ZRUŠENÉ

Vážení návštevníci,
v súvislosti s prevenciou voči šíreniu koronavírusu a na základe vyhlásenia vlády Slovenskej republiky o mimoriadnej situácii sa všetky koncerty Slovenskej filharmónie v nadchádzajúcom období nekonajú do odvolania.

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor

Jacek Kaspszyk dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Mariana Hochelová soprán
Ondrej Šaling tenor
Peter Mikuláš bas
Witold Lutosławski
Mieczysław Karłowicz
Ludwig van Beethoven
Smútočná hudba
Smutný príbeh (Prelúdiá k večnosti), symfonická báseň, op. 13
Kristus na Olivovej hore, oratórium pre sóla, zbor a orchester, op. 85

Witold Lutosławski bol ešte pred päťdesiatimi rokmi hlásateľom nekompromisnej avantgardy; dnes patrí do zostavy svedomitých klasikov hudby 20. a 21. storočia. Expresívna Smútočná hudba reaguje dokonca aj na obdobné tituly majstrov minulosti. Mieczysław Karłowicz v mladom veku tragicky zahynul pod jednou z tatranských lavín; nebyť tejto tragédie by bezpochyby tento ambiciózny a invenčný autor výrazne sformoval udalosti hudobnej tvorby 20. storočia. Oratórium Kristus na Olivovej hore je v kontexte tvorby Ludwiga van Beethovena ojedinelým hudobným dielom, nezaprie však kvality jej tvorcu.
Jacek Kaspszyk patrí k renomovaným dirigentom doma aj vo svete. Rodák z Poľska dirigoval orchestre ako napr. Londýnska filharmónia, Orchester La Scala alebo Viedenskí symfonici. Sopranistka Mariana Hochelová pôsobí od roku 2012 ako hosťujúca sólistka Opery Slovenského národného divadla v Bratislave. Tenorista Ondrej Šaling je sólistom Opery Slovenského národného divadla v Bratislave a hosťuje aj v zahraničí. Basista Peter Mikuláš patrí k našim popredným operným hlasom. Jeho repertoár zahŕňa nielen širokú škálu javiskových diel, ale aj koncertných.

V spolupráci s Veľvyslanectvom Poľskej republiky v Bratislave