E7 2007/2008


25. 4. 2008 (Piatok) o 19:00, E Hudba troch storočí
Koncertná sieň SF,

Slovenská filharmónia


Slovenský filharmonický zbor


Leoš Svárovský, dirigent


Blanka Juhaňáková, zbormajsterka


Sophia Jaffé, husle


Božena Ferancová, soprán


Gustáv Beláček, barytón

Ludwig van Beethoven


Koncert pre husle a orchester D dur op. 61


Gabriel Fauré


Rekviem op. 48