Kaspar Zehnder

Händel Mozart Bartók


12. 5. 2023 (Piatok) o 19:00, Abonentný cyklus E
Koncertná sieň SF,
Cena: 16, 13 €
Slovenská filharmónia
Kaspar Zehnder dirigent
Cyril Šikula flauta
Matúš Veľas
hoboj
Róbert Kis
lesný roh
Peter Kajan
fagot
Georg Friedrich Händel
Wolfgang Amadeus Mozart
Béla Bartók
Concerto grosso G dur op. 6 č. 1
Koncertantná symfónia Es dur, KV 297b
Koncert pre orchester Sz. 116

Pri slove koncert v klasickej hudbe si asi väčšina ľudí predstaví sólistu, ktorého sprevádza orchester.  Čo ak by sa ale sólisticky predstavil celý orchester? S touto myšlienkou sa v časoch klasicizmu zaoberal Wolfgang Amadeus Mozart, ktorý do popredia stavia štyroch hráčov na dychové nástroje. Myšlienku naplno rozvinul v 20. storočí Béla Bartók, ktorý v roku 1944 v Bostone odpremieroval svoj Koncert pre orchester. Sólistami sú postupne jednotlivé sekcie orchestra.
Dve desaťročia viedol Kaspar Zehnder Murten Classic Summer Festival, no môžeme ho poznať aj ako bývalého šéfdirigenta PKF Prague filharmonia a je pravidelným hosťom našich koncertných sezón. Na koncerte sa sólovo predstaví i štvorica prvých hráčov orchestra Slovenská filharmónia.