E6 2006/2007


23. 2. 2007 (Piatok) o 19:00, E Hudba troch storočí
Koncertná sieň SF,

Slovenská filharmónia


Peter Feranec, dirigent  Andreas Neufeld, husle   

Joseph Haydn                                     


Symfónia G dur S úderom tympanov Hob. I: 94


Wolfgang Amadeus Mozart                 


Koncert pre husle a orchester A dur KV 219


Igor Stravinskij                                    


Vták Ohnivák, suita

Haydnovu symfóniu S úderom tympanov, druhú zo série tzv. Londýnskych symfónií, rozhodne nemožno označiť za dielo všedné alebo nudné. Skladba vznikla v roku 1791, v roku Mozartovho úmrtia, ktoré sa hlbokým spôsobom dotklo senzitívnej duše šesťdesiatročného skladateľa. Papá Haydn salzburského génia nesmierne obdivoval a dokladom tejto úcty je aj symfónia č. 94, ktorá je istým pokračovaním umeleckej línie posledných Mozartových symfónií.


Mozart, ktorého hudobne vzdelával jeho mimoriadne pedagogicky nadaný otec a tvorca známej husľovej školy, zvládol problematiku huslí vo veľmi mladom veku. Tomuto nástroju venoval sedem koncertov, avšak závažnosťou aj počtom zaostávajú za Mozartovými klavírnymi koncertami. V poradí piaty z husľových koncertov – A dur nevybočuje z rámca klasickej koncepcie, Menuet dokonca pripomína seriózneho Haydna.


Veľkým obdivovateľom majstrov viedenského klasicizmu bol aj jeden z najväčších reprezentantov hudby 20. storočia Igor Stravinskij, i keď jeho hudba ani zďaleka nepripomína klasickú harmóniu. Vták Ohnivák – je ohnivým dielom zrodeným z iného sveta, z inej doby, pre inú príležitosť, a preto aj potrebuje iný uhol chápania. Dnes je Vták Ohnivák už klasickým titulom svetovej hudby 20. storočia, hoci stále istým spôsobm dráždi vkus tradičného publika.


Klenot  ruskej hudby uvedie slovenský dirigent, odchovaný svetoznámou ruskou školou a bývalý šéfdirigent Veľkého divadla v Moskve Peter Feranec. V Mozartovi sa predstaví mladý nemecký huslista, člen Berlínskych filharmonikov, Andreas Neufeld.