24 SF Daniel Raiskin 21 11 2019 © jan.f.lukas

Bella Liszt Brahms


19. 2. 2021 (Piatok) o 19:00, E Hudba troch storočí
Koncertná sieň SF,
Koncert Online

Koncert bude vysielaný v priamom prenose tu: stream.filharmonia.sk

Slovenská filharmónia
Daniel Raiskin dirigent
Nino Gvetadze klavír
Ján Levoslav Bella
Franz Liszt
Johannes Brahms
Fantázia na motívy Rákociho pochodu
Koncert pre klavír a orchester č. 2 A dur, S. 125
Symfónia č. 2 D dur, op. 73

Bella počas svojho bohatého a pohnutého života pôsobil predovšetkým v chrámoch a školách habsburskej monarchie, no sníval skôr o sálach a operných domoch,“ píše v úvode k súbornému vydaniu diel slovenského skladateľa Jána Levoslava Bellu (1843 – 1936) jeho editor Vladimír Godár. Na koncerte Slovenskej filharmónie pod taktovkou šéfdirigenta Daniela Raiskina zaznie Bellova hudba spolu so skladbami jeho súčasníkov. Gruzínska klaviristka Nino Gvetadze uvedie Klavírny koncert č. 2 A dur, S. 125 Franza Liszta (1811 – 1886). Liszt mal blízky vzťah k dnešnej Bratislave, kde vďaka podpore uhorskej šľachty v mladosti debutoval a rád sa do mesta vracal, patril tiež k podporovateľom Bellových snáh v oblasti cirkevnej hudby. Program koncertu dopĺňa Symfónia č. 2 D dur, op. 73 Johannesa Brahmsa (1833 – 1897). „Toto dielo je nespochybniteľným dôkazom toho, že po Beethovenovi ešte možno komponovať symfónie,“ napísal po premiére v roku 1877 vplyvný viedenský kritik Eduard Hanslick a história mu dala zapravdu.
Nino Gvetadze, ktorá sa narodila a vyrastala v Tbilisi, sa v medzinárodnom hudobnom živote naprieč Európou a Áziou presadila ako sólistka i komorná hráčka. Jej hru oceňujú ako diváci, tak aj kolegovia-hudobníci kvôli jej obdivuhodnej brilantnosti a vynikajúcemu citu pre farbu. Daniel Raiskin je hudobník s výraznou senzibilitou, ktorý svojmu remeslu naozaj rozumie; je jedným z posledných výnimočných zjavov dirigentskej školy z bývalého Sovietskeho zväzu, ktorá sa vyznačuje prísnosťou a dôkladnosťou. Od sezóny 2020/2021 zastáva Daniel Raiskin post šéfdirigenta Slovenskej filharmónie.