Fabrizio Ventura

Robert Schumann: Raj a Peri


14. 2. 2020 (Piatok) o 19:00, E Hudba troch storočí
Koncertná sieň SF,
Cena: 13, 10 €
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor

Fabrizio Ventura dirigent
Thomas Lang zbormajster
Ursula Langmayr soprán / Peri
Johannes Czernin tenor / Rozprávač
Petra Nôtová soprán / Dievča
Jana Kurucová mezzosoprán / Anjel
Juraj Hollý tenor / Mladý muž
Aleš Jenis basbarytón / Gazna
Robert Schumann
Raj a Peri, oratórium pre sóla, zbor a orchester, op. 50

Robert Schumann v spolupráci s Felixom Mendelssohnom Bartholdym aktivizoval v Nemecku proces cieľavedomej revitalizácie tvorby Johanna Sebastiana Bacha a Georga Friedricha Händla. Vďaka týmto autorom sa Schumann okrem iného oboznamoval so zákonitosťami oratória a kantáty. Jeho jediné oratórium Raj a Peri na motívy orientálnej poémy Thomasa Moora Lalla – Rookh teda stojí na pevnom základe. Pridanou hodnotou je Schumannov zámer vystihnúť mystiku perzskej kultúry, v ktorej je éterická postava Peri výdatným zdrojom inšpirácie.