Petr Altrichter, dirigent © Photo A. Trizuljak

Rachmaninov, Musorgskij, Brahms


5. 2. 2016 (Piatok) o 19:00, E Hudba troch storočí
Koncertná sieň SF,
Cena: 13, 10 €
Slovenská filharmónia
Petr Altrichter dirigent
Sergej Tolstov barytón
Sergej Rachmaninov
Modest Petrovič Musorgskij
Johannes Brahms
Útes, symfonická báseň
Piesne a tance smrti
Symfónia č. 4 e mol, op. 98

Po koncerte sa uskutoční stretnutie s umelcami

Symfonická fantázia Sergeja Rachmaninova čerpá námet z dvoch zdrojov; z jedného z kupletov v poéme Michaila Jurieviča Lermontova a z poviedky Antona Pavloviča Čechova Po ceste. Cyklus Piesne a tance smrti Modesta Musorgského je neskrývaným prienikom skladateľa do hlbín ľudskej psychiky. 4. symfónia e mol Johannesa Brahmsa ukončuje celoživotný boj nemeckého autora s postbeethovenovskou symfóniou. Vo finále skladby vzdal Brahms hold aj Johannovi Sebastianovi Bachovi, keď ju koncipoval ako passacagliu.