Ralf Weikert

Beethoven Bruckner


10. 2. 2023 (Piatok) o 19:00, Abonentný cyklus E
Koncertná sieň SF,
Cena: 16, 13 €
Slovenská filharmónia
Ralf Weikert dirigent
Robert Bílý klavír
(víťaz 10. ročníka Medzinárodnej klavírnej súťaže J. N. Hummela)
Ludwig van Beethoven
Anton Bruckner
Koncert pre klavír a orchester č. 1 C dur, op. 15
Symfónia č. 4 Es dur Romantická, WAB 104

Princezná Anna Louisa Barbara Keglevič, ktorú priatelia familiárne volali Babette mala to šťastie, že bola žiačkou Ludwiga van Beethovena. Prvý koncert pre klavír je venovaný práve jej, premiéroval ho pravdepodobne sám Beethoven na svojom prvom verejnom koncerte vo Viedni v roku 1795. Slávny dirigent Hans Richter sa v roku 1881 zaslúžil o prvé kompletné uvedenie štvrtej symfónie Antona Brucknera. Dovtedy sa hrávala zo symfónie, ktorá dostala pre úvodné sólo lesného rohu podtitul „romantická“, len jej prvá časť. Z listov sa dozvedáme, že Bruckner písal symfóniu s víziou programu. Lesný roh oznamuje príchod dňa, druhá časť je piesňou, sťaby modlitbou, tretia časť prináša lovecké motívy. Skladateľ stihol dielo medzi rokmi 1874 – 1890 viacnásobne prepracovať, vie sa minimálne o siedmich verziách. Na Brucknerovom konzervatóriu v Linzi študoval u legendárneho Hansa Swarowského rakúsky dirigent Ralf Weikert, ktorý sa takmer presne po troch rokoch opäť predstaví bratislavskému publiku. Mladý český klavirista Robert Bílý sa do Bratislavy vracia po minuloročnom víťazstve na Medzinárodnej klavírnej súťaži J. N. Hummela.