Emmanuel Villaume – šéfdirigent Slovenskej filharmónie, Emmanuel Villaume – Principal Conductor of the Slovak Philharmonic Orchestra

Beethoven, Mozart, Brahms


13. 12. 2013 (Piatok) o 19:00, E Hudba troch storočí
Koncertná sieň SF,
Cena: 11, 8 €
Slovenská filharmónia
Emmanuel Villaume, dirigent
Igor Fábera, hoboj
Jozef Luptáčik, klarinet
Karol Nitran, lesný roh
Roman Mešina, fagot
Ludwig van Beethoven
Coriolan, predohra op. 62
Wolfgang Amadeus Mozart
Koncertantná symfónia Es dur KV 297b
Johannes Brahms
Symfónia č. 3 F dur op. 90

Prvý koncert charizmatického šéfdirigenta SF v novej sezóne. Uvedie diela troch skladateľov, ktorí žili a tvorili vo Viedni. Známu Beethovenovu predohru inšpirovala Shakespearova krvavá dráma o zvrhlom rímskom vojvodcovi. Mozartova Koncertantná symfónia predstaví prvých hráčov dychovej sekcie nášho orchestra ako znamenitých majstrov svojho nástroja. Program vyvrcholí Brahmsovou Treťou symfóniou, lahôdkou romantického repertoáru.