34 SF Daniel Raiskin W A Mozart 211210 foto © A. Trizuljak

Mozart Kančeli Dvořák


13. 1. 2023 (Piatok) o 19:00, Abonentný cyklus E
Koncertná sieň SF,
Cena: 16, 13 €
Slovenská filharmónia
Daniel Raiskin dirigent
Jarolím Emmanuel Ružička husle
Wolfgang Amadeus Mozart
Gija Kančeli
Antonín Dvořák
Symfónia č. 41 C dur Jupiterská, KV 551
Chiaroscuro pre husle a komorný orchester
Česká suita, op. 39