SF Petr Altrichter © Photo A. Trizuljak5667

Mozart Mendelssohn


2. 12. 2022 (Piatok) o 19:00, Abonentný cyklus E
Koncertná sieň SF,
Cena: 20, 16 €
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Petr Altrichter dirigent
Thomas Lang zbormajster 
Simona Houda Šaturová soprán 
Jana Kurucová
 mezzosoprán
Juraj Hollý
 tenor
Zhang Zuo „Zee Zee“ klavír
Wolfgang Amadeus Mozart
Felix Mendelssohn Bartholdy
Koncert pre klavír a orchester č. 24 c mol, KV 491
Symfónia č. 2 B dur Lobgesang, op. 52

Viac ako dvadsať klavírnych koncertov stihol počas svojho krátkeho života vytvoriť Wolfgang Amadeus Mozart. Väčšina koncertov sa nesie v radostnej durovej tónine, no Koncert č. 24 je jednou z dvoch molových výnimiek a hudobní teoretici o ňom hovoria ako o najlepšom koncerte pre klavír z pera skladateľa. Od vynálezu kníhtlače Johanesom Gutenbergom ubehlo 400 rokov a na oslavu tejto skutočnosti v roku 1840 skomponoval Felix Mendelssohn Bartholdy Gutenbergovu kantátu a druhú symfóniu, ktorú pre využitie chorálu v záverečnej časti poznáme aj pod názvom Lobgesang (Chválospev). Laureátka mnohých súťaží, čínska klaviristka Zhang Zuo je pre svoju elektrizujúcu a vášnivú hru považovaná za jednu z najlepších mladých interpretiek. Vokálni sólisti večera Simona Houda ŠaturováJana Kurucová a Juraj Hollý sa predstavia po boku sympatického českého dirigenta Petra Altrichtra, ktorý je pravidelným hosťom orchestra Slovenská filharmónia. Zborové naštudovanie má tento raz v rukách zbormajster Thomas Lang, ktorý pôsobí vo Viedenskej štátnej opere.