Ralf Weikert

Liadov Prokofiev Borodin


3. 12. 2021 (Piatok) o 19:00, E Hudba troch storočí
Koncertná sieň SF,
Vstupenky Kúpiť online Cena: 15, 12 € Koncert sa koná v režime OTP*

OZNAM
Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu je počet miest na koncertoch limitovaný a časť vstupeniek je blokovaná. Vždy v piatok uvoľňujeme do predaja vstupenky na koncerty nasledujúceho týždňa v zmysle aktuálneho covid automatu a kultúrneho semafora. Dopredaj vstupeniek je možný v pokladnici SF a online na navstevnik.sk.
Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na váš potlesk!

Slovenská filharmónia
Ralf Weikert dirigent
Anatolij Liadov
Sergej Prokofiev
Alexander Borodin
Začarované jazero, symfonická báseň, op. 62
Romeo a Júlia, výber z orchestrálnych suít z baletu
Symfónia č. 2 h mol Bohatierska

Symfonická báseň Začarované jazero ruského skladateľa prelomu 19. a 20. storočia, Anatolija Liadova, predstavuje jedno z najúchvatnejších hudobných stvárnení vodného živla. Rozprávkový obraz fascinuje svojou tajomnou atmosférou a farebnou harmóniou. Strhujúca hudba k baletu Romeo a Júlia od Sergeja Prokofieva intenzifikuje príbeh tragickej lásky azda najslávnejšieho mileneckého páru v dejinách. Skladateľ presvedčivo vyjadril bojovnosť a napätie medzi dvoma znepriatelenými rodmi, pôvab dvorských tancov i vášeň zaľúbencov. Chemik a skladateľ Alexander Borodin bol jedným z majstrov ruského raného romantizmu. Druhá symfónia, ktorú sám autor označoval ako Hrdinskú, patrí k jeho najoriginálnejším dielam. Uchvacuje kombináciami nástrojových farieb a prekypuje emóciami a podmanivou rytmikou.
Popredný rakúsky dirigent Ralf Weikert spolupracuje s renomovanými telesami a sólistami a účinkuje v najznámejších operných domoch a koncertných sálach. V roku 2017 vyšla jeho úspešná kniha Povolanie dirigent.

* Na základe Vyhlášky ÚVZ SR: OTP – očkovaní, testovaní (72 h PCR/LAMP test alebo 48 h Ag test), po prekonaní Covid-19 v určenej lehote (do 180 dní)