Peter Breiner

PUBLIKUM + Online Peter Breiner Slovenské tance


21. 5. 2021 (Piatok) o 19:00, E Hudba troch storočí
Koncertná sieň SF,
Cena: 18, 15 € NÁVŠTEVNÍCI v koncertnej sieni + Online

Online prenos koncertu si môžete pozrieť na stream.filharmonia.sk

Pozrite si videopozvánku na koncert.

Slovenská filharmónia
Peter Breiner dirigent
Stanislav Palúch husle
Boris Lenko akordeón
Marian Friedl píšťalky, ľudové nástroje
Peter Breiner
Slovenské tance, pochabé i smutné (výber)

Po štyroch rokoch bude opäť hosťom Slovenskej filharmónie skladateľ, dirigent a klavirista Peter Breiner. So Slovenskou filharmóniou uvedie svoje Slovenské tance, ktoré s naším orchestrom nahral v roku 2018. Ešte v roku 2014 zazneli Slovenské tance v jazzovej úprave na Bratislavských hudobných slávnostiach v interpretácii súboru Triango (Peter Breiner, Stanislav Palúch a Boris Lenko) a o dva roky neskôr v inscenovanej verzii na doskách Slovenského národného divadla pod názvom Slovenské tance – Životy svetiel. Teraz zaznie ich výber naživo v interpretácii Slovenskej filharmónie pod taktovkou skladateľa, ktorý o Slovenských tancoch povedal: „Pred viacerými rokmi som dostal objednávku aranžovať Brahmsove Uhorské tance pre Londýnsky symfonický orchester. Bola to zaujímavá práca, lebo som vlastne pokračoval v tom, čo začali Brahms a Dvořák – v inštrumentácii klavírnej skladby pre orchester. Antonín Dvořák, ktorý je mojím skladateľským pradedkom, inštrumentoval Uhorské tance ako prvý, a ja, jeho prapravnuk, ako zatiaľ posledný. Dokončil som všetky, ktoré Brahms s Dvořákom nestihli. Počas práce mi napadlo, že takmer všetky okolité, ba dokonca i nesusediace národy v Európe i mimo nej už majú, podobne ako Maďari od Brahmsa, nejakú podobnú klasickú orchestrálnu kolekciu, založenú na folklórnom materiáli. Česi majú Slovanské tance od Dvořáka, Nemci Nemecké od Mozarta, Španieli Španielske tance od Granadosa (aj im som ich inštrumentoval), Kubánci od Coplanda, Rumuni od Bartóka, Francúzi od Hindemitha, Angličania, Íri a Škóti od Arnolda, Bavori od Elgara, Afričania a Indovia od Villu-Lobosa, mohli by sme pokračovať veľmi dlho. Tak som si povedal, že slovenskú kolekciu urobím ja.“

Nahrávku dvoj-CD Slovenských tancov si môžete zakúpiť v Pokladnici Slovenskej filharmónie.