7. 4. 2016 Ravel, Berlioz, Čajkovskij; SF, SFZ, Leoš Svárovský, Olga Mikhaleva, Jitka Hosprová, Michaela Šebestová, Sergej Tolstov; foto © Jan Lukas

Antonín Dvořák: Requiem


12. 4. 2017 (Streda) o 19:00, E Hudba troch storočí
Koncertná sieň SF,
Cena: 13, 10 €
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Leoš Svárovský 
dirigent
Petr Fiala zbormajster
Eva Hornyáková soprán
Monika Fabiánová mezzosoprán
Peter Berger tenor
Peter Mikuláš bas
Veľkonočný koncert
Antonín Dvořák Requiem, op.89

Dvořákovo Requiem, smútočná omša pre sóla, zbor a orchester op. 89, patrí spolu s Berliozovým či Verdiho Requiem k umelecky najpresvedčivejším a najvrúcnejším romantickým skladbám svojho druhu. Neviaže sa na nijakú konkrétnu osobu či udalosť, je však výrazom hlbokej viery svojho autora, jeho pokory a duchovnosti.