Julia Fischer credit Decca Felix Broede

Drážďanská filharmónia


3. 12. 2016 (Sobota) o 19:00, Bratislavské hudobné slávnosti
Koncertná sieň SF,
Cena: 30, 26, 22 €
Drážďanská filharmónia
Michael Sanderling dirigent
Julia Fischer
husle
Richard Wagner
Aram Chačaturian
Ludwig van Beethoven
Rienzi, predohra k opere, WWV 49
Koncert pre husle a orchester d mol, op. 46
Symfónia č.7 A dur, op. 92

V poradí siedma Beethovenova Symfónia A dur op. 92 vznikla necelé tri desaťročia pred Wagnerovou operou, v čase dramatických udalostí vrcholiacich porážkou napoleonských vojsk v Rusku (1812), v čase citových sklamaní, rodinných a finančných ťažkostí Beethovena, ktorý napriek tomu našiel nesmiernu vnútornú vyrovnanosť a životnú silu. Siedma symfónia, Wagnerom nazývaná „apoteóza tanca“, je vášnivým objatím a dychtivým výkrikom človeka po nezničiteľnej viere v život.
Hudba Chačaturiana je hlboko spätá s arménskym folklórom i ruskou hudobnou tradíciou. Za jeho najlepšie koncertantné dielo je považovaný Husľový koncert d mol op. 46, ktorý vznikol v období druhej svetovej vojny a ktorý po prvý raz zaznel v interpretácii geniálneho husľového virtuóza Davida Oistracha. Na BHS ho prednesie Julia Fischer. Na jej recitáli v roku 2014 si poslucháči mali možnosť potvrdiť slová kritika „Julia Fischer svojou hrou vyráža dych, nie je to len talentovaná umelkyňa, je to fenomenálna huslistka, vďaka ktorej publikum zažíva hudobnú extázu; len málo súčasných interpretov jej môže konkurovať.“