DE10 Daniel Raiskin

ZRUŠENÉ Chačaturian Cikker Glazunov


22. 4. 2021 (Štvrtok) o 19:00, D Hudba troch storočí
Koncertná sieň SF,
Cena: 13, 10 € Koncert ZRUŠENÝ
Slovenská filharmónia
Daniel Raiskin dirigent
Jordana Palovičová klavír
Aram Chačaturian
Ján Cikker
Alexander Glazunov
Spartakus, výber z orchestrálnych suít č. 1 – 3
Concertino pre klavír a orchester, op. 20
Symfónia č. 1 E Dur Slovanská, op. 5